Profil

JUDr. Romana Lužná

advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10220

Vzdělání

  • 2001
    advokátní zkouška u České advokátní komory v Praze
  • 2001
    rigorózní zkouška Právnická fakulta MU v Brně, titul JUDr.
  • 1992 – 1998
    Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, titul Mgr.

Publikační činnost

Přednášková činnost

Právní poradny