Úvod

JUDr. Romana Lužná, Brno Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře. Pro klienty zajišťujeme kompletní právní servis ve všech oblastech práva České republiky, což zahrnuje právní porady, sepisování smluv a jiných listin, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, mimosoudní jednání s klienty i protistranou.

Specializujeme se zejména na právo právo nemovitostí (převody nemovitostí na základě smluv kupních, darovacích, směnných, zřizování věcných břemen, zřizování zástavních práv, advokátní úschovy finančních prostředků při převodu nemovitostí), rodinné právo (rozvod manželství, úprava péče o děti pro dobu před i po rozvodu, úprava výživného, majetkové vypořádání pro dobu po rozvodu, zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění manželů, předmanželské smlouvy), právo obchodních společností (zakládání a změny obchodních společností, především s.r.o., převody obchodních podílů, sepis obchodních smluv) a soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek (pohledávky právnických i fyzických osob, vymáhání nedoplatků na výživném).

Rodinné právo

Nemovitosti

Vymáhání pohledávek

V zájmu zajištění kompletních právních služeb spolupracujeme s externími odborníky, zejména auditory, účetními a daňovými poradci, soudními znalci, překladateli a notáři.